Busy Holandia Polska - P. H. U. Puma-line Andrzej Popławski busy do Holandii, trasa Białystok - Holandia

Przeszukując internet w poszukiwaniu ofert przejazdów Busem na trasie Holandia Polska, ekipa doCelu.nl znalazła informacje o przewoźniku. Zebrane oraz uporządkowane informacje zamieszczamy poniżej w formie przejrzystego rozkładu jazdy. Dzięki prostemu układowi w łatwy sposób znajdziesz busy z Holandii do Polski oraz busy z Polski do Holandii.

Busy Holandia:

Połączenia na trasie
Holandia - Polska - Holandia

Busy Polska

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Wyjazdy busów z Holandii do Polski w dni:

busy Niedzielabusy Poniedziałekbusy Wtorekbusy Środabusy Czwartekbusy Piątekbusy Sobota

Wyjazdy busów z Polski do Holandii w dni:

busy Niedzielabusy Poniedziałekbusy Wtorekbusy Środabusy Czwartekbusy Piątekbusy Sobota

Lubuskie
Mazowieckie
Podlaskie
Wielkopolskie

P. H. U. Puma-line Andrzej Popławski busy do Holandii, trasa Białystok - Holandia

Data publikacji / Wyświetleń
2014-05-03 / 4909
adres
15-773 Białystok
Rzemieślnicza 30B/21
NIP
brak informacji
Regon
brak informacji
telefon
+48 518 349 303
+48 856 792 338
+31 684 392 622
e-mail
puma-line@puma-line.com
www
P. H. U. Puma-line Andrzej Popławski
Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr:
brak informacji
Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób
(wydawane przez Ministra Infrastruktury) Nr:
brak informacji

Podziel się z innymi

Opis: P. H. U. Puma-line Andrzej Popławski busy do Holandii, trasa Białystok - Holandia

Rzetelność, terminowość wykonania zleceń, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego Klienta, to główne atuty naszej firmy. Zajmujemy się międzynarodowym przewozem osób, paczek i przekazów pieniężnych do Belgii i Holandii. Naszą specjalnością są busy do Holandii, busy Białystok Holandia. Doświadczenie, jakie posiadamy pozwoliło nam poznać potrzeby Klientów i wyjść im naprzeciw. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest komfort podróżowania, dlatego też zadbaliśmy o to, aby nasze busy do Holandii były gwarancją wygodnej i bezpiecznej jazdy. Wszystkie nasze busy do Holandii posiadają niezbędne ubezpieczenia, którymi również na czas podróży objęci są pasażerowie, jak i bagaż. Nasze busy Białystok Holandia zapewnią Państwu szybką, a przede wszystkim wygodną podróż, bowiem wyposażone są w regulowane fotele, DVD oraz klimatyzację. Zapewniamy odbiór Klienta z miejsca zamieszkania i dowóz pod wskazany adres. Gwarancję satysfakcji z naszych usług dostarczą Państwu kierowcy z wieloletnią praktyką. Tak więc, jeśli interesują Państwa busy Białystok Holandia, a także usługi przewozowe na najwyższym poziomie, trafiliście pod właściwy adres!

Regulamin przewozów na trasie Polska-Holandia-Polska

P. H. U. Puma-line Andrzej Popławski busy do Holandii, trasa Białystok - Holandia


Postanowienia ogólne
Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
Przewoźnik - firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.
Przewoźnik
Przewoźnik jest zobowiązany do:
zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;
Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
nie przestrzega warunków umowy przewozu;
znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe,
Pasażer jest zobowiązany do:
posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
okazania Przewoźnikowi ważnego biletu;
złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
Bagaż
Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach (55 wys. 25 szer. 80 dług.), przewożonego w luku bagażowym,
jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.
Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg.
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.
Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.
Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości: 20 – 100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagażu.
Bilet
Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet.
Bilet jest wystawiony przez agenta Przewoźnika w punkcie sprzedaży.
5.6.Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie itp.) w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności
Rezerwacja przedsprzedaż biletów
Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 1 miesiąc przed dniem planowanego wyjazdu.
Dokładne informacje na temat opłat oraz miejsc rezerwacji dla biletów znajdują się u załóg pojazdów.
Cennik
Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów.
Reklamacje
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres Przewoźnika, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem kierowcy, u którego został zakupiony bilet.
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

Opublikowano: 2014-05-03

Utrudnienia na drogach
w Holandii

A1 Hengelo w kierunku Apeldoorn

Zjazd z autostrady Voorst jest zamknięty.
Od 03 czerwca 2014 21:00 - do 04 czerwca 2014 01:00

A1 Amersfoort w kierunku Amsterdam

pomiędzy mostem Amsterdam-Rijnkanaal a knp. Watergraafsmeer.
Od 03 czerwca 2014 21:00 do 04 czerwca 2014 17:00

A1 Amersfoort w kierunku Amsterdam

Zjazd w Diemen zamknięty.
Od 03 czerwca 2014 21:00 do 04 czerwca 2014 17:00

A1 Amersfoort w kierunku Amsterdam

Zamknięty wiadukt w Diemen.
Od 03 czerwca 2014 21:00 do 04 czerwca 2014 17:00

A4 Delft w kierunku Amsterdam

Zjazd w Roelofarendsveen jest zamknięty.
Od 03 czerwca 2014 23:59 do 04 czerwca 2014 15:00

Poznaj wyszukiwarki busów:
Holandia - Polska - Holandia

Mandaty w Holandii - wysokość grzywny za parkowanie.

W Holandii za parkowanie w niedozwolonych miejscach lub w płatnych strefach bez wniesionej opłaty od 1 stycznia 2014 zostaniemy ukarani mandatem w wysoko ...więcej

Mandaty w Holandii - spanie w samochodzie

Spanie w samochodzie w Holandii jest zabronione. Jeśli w celu zaoszczędzenia na hotel w Holandii postanowimy spać w samochodzie narażamy się na mandat od ...więcej

Parkowanie w miejscu dla niepałnosprawnych w Holandii - przestroga

Do redakcji portalu docelu.nl napisał Pan Krzysztof, który chciał się podzielić tym co go spotkało. Jednocześnie zaznaczył iż chciałby aby artykuł ten był przestrogą przed powielan ...więcej

Appelpop 2015 Tiel Holandia

Festiwal muzyki pop i nie tylko Appelpop 2015 Tiel. 11-12 wrzesień 2015. Appepop to jeden z największych festiwali w Holandii. Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu znajdziesz ...więcej

Mandaty w Holandii - przekroczenie prędkości

Taryfikator mandatów drogowych w Holandii, za przekroczenia prędkości dzieli się na dwa typy. Wysokość mandatu jaki zapłacimy za przekroczenie prędkości na holenderskich drogach uz ...więcej